Inschrijfvoorwaarden

Kosten

Onze maandelijkse bijeenkomsten zijn gratis, tenzij anders vermeld. Deelname aan de jaarlijkse BBQ in september en het eindejaardiner in december worden steeds apart aan deelnemers gefactureerd. De kosten worden altijd aan u bekend gemaakt voor inschrijving. Facturering vindt plaats na afloop van de betreffende bijeenkomst.

 

Inschrijven

U meldt zich aan via de link in de uitnodigingsmail of via de website www.ribizz.nl. Het is niet mogelijk om voor een bijeenkomst aan te melden via mail, onze Facebook-pagina of telefonisch.

 

Annuleren
Onze bijeenkomsten zijn meestal vrij van kosten, echter uw aanmelding is niet vrijblijvend. RIBIZZ moet de kosten van alle aangemelde leden en introducées betalen aan de locatie van de bijeenkomst. Annuleren (zonder kosten) is daarom alléén mogelijk tot en met de laatste donderdag vóór de bijeenkomst.

Annuleren doet u via een mail naar leden@ribizz.nl.

 

Annuleert u een diner, de BBQ of een eindejaarsdiner op een later moment dan de donderdag vóórafgaand aan de bijeenkomst, dan zijn wij genoodzaakt de kosten van uw reservering als volgt bij u in rekening te brengen:

€ 27,50 voor annuleren van het netwerkdiner, voorafgaand aan de bijeenkomst;
de prijs van deelname in het geval u deelname aan de jaarljikse BQ of het eindejaardiner annuleert.
Voor wat betreft de reguliere bijeenkomsten, brengen wij u geen kosten in rekening. Echter, wij doen een dringend beroep op u om wel tijdig af te melden! Uiterlijk donderdag voorafgaand aan de bijeenkomst mailt u dan naar leden@ribizz.nl.


Door tijdig door te geven dat u bent verhinderd, voorkomt u dat RIBIZZ onnodig kosten voor u moet maken.
En dat komt uiteindelijk alle leden ten goede!

 

Vervangen
U kunt bij verhindering ook een collega of andere relatie laten komen. In dat geval mailt u dat, ook weer uiterlijk op de donderdag voorafgaand aan de bijeenkomst, naar leden@ribizz.nl. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

en start met verbinden

AGENDA

07-01-2019

Hoe vind ik mijn klant

Meer info volgt

Lees verder

04-02-2019

Februari bijeenkomst

Meer info volgt

Lees verder

04-03-2019

Maart bijeenkomst

Meer info volgt

Lees verder